Zamknij okno Drukuj dokument

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urząd Gminy w Trzcinicy informuje o uruchomieniu  Elektronicznej Skrzynki Podawczej:

na stronie www:      Elektroniczna Platforma usług Publicznych

adres skrytki urzędu:  /UGTRZCINICA/SkrytkaESP

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) oraz z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 227 poz. 1664)


Informujemy, że przyjmowane będą wyłącznie przesyłki spełniające następujące wymagania:

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne), opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument, wolne od wszelkiego rodzaju szkodliwego oprogramowania.


W przypadku doręczenia przesyłki nie spełniającej łącznie wszystkich wymogów – nie będzie ona wprowadzona do systemu teleinformatycznego Urzędu Gminy w Trzcinicy i nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.

Otrzymanie każdego elektronicznego formularza oraz wiadomości wysłanej ze strony EPUAP będzie potwierdzane wysłaniem urzędowego poświadczenia odbioru. Usługa ta zapewniana jest przez system Hardware Security Module (HSM) co jest wymagane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych.

Metadane

Źródło informacji:Romuald Trzepizur
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Romuald Trzepizur
Data wprowadzenia:2008-04-30 14:43:20
Opublikował:Romuald Trzepizur
Data publikacji:2008-04-30 14:51:43
Ostatnia zmiana:2016-04-22 10:39:10
Ilość wyświetleń:4826