W sprawie:
określenia kryteriów rekrutacji oraz przyznania liczby punktów za poszczególne kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego utworzonego w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach w ramach realizacji projektu „Akademia .....

Data uchwały:
2019-02-20

Numer uchwały:
IV/47/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Trzcinica

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.