W sprawie:
ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Data uchwały:
2019-10-17

Numer uchwały:
X/99/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Trzcinica

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.