W sprawie:
ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Trzcinica oraz maksymalnej wysokości za wyżywienie dziecka w żłobku

Data uchwały:
2019-10-17

Numer uchwały:
X/100/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Trzcinica

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.