Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia:
- nr 192 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP)
- nr 193 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujące od dnia 1 lipca 2022 roku od godz. 00.00 do dnia 31 lipca 2022 roku do godz. 23.59 (jest to przedłużenie okresu obowiązywania wcześniej wprowadzonych stopni) ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa o których mowa w ustawie o działaniach antyterrorystycznych.