W sprawie:
przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Pomiany wraz z częściami wsi: Krok i Kwasielina w gminie Trzcinica na okres sierpień 2022 - sierpień 2027”

Data uchwały:
2022-09-14

Numer uchwały:
XLV/324/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Trzcinica

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.