W sprawie:
rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

Data uchwały:
2022-09-14

Numer uchwały:
XLV/325/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Trzcinica

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.