Skarbnik Gminy Trzcinica mgr Aleksandra Jokiel

tel. (62) 78 15 006
fax (62) 78 15 001

e-mail: skarbnik@trzcinica.com.pl , aleksandra.jokiel@trzcinica.com.pl


ul. Jana Pawła II 47
63 - 620 Trzcinica
powiat kępiński
woj. wielkopolskie


Do zadań Skarbnika należy, ktory jest jednocześnie kierownikiem referatu finansowego należy

w szczegolności:

1) kierowanie praca Referatu Finansowego,

2) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązkow w zakresie rachunkowości,

3) nadzor merytoryczny nad pracą Referatu Finansowego,

4) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,

5) sporządzanie sprawozdań finansowych,

6) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań

pieniężnych,

7) opracowywanie projektu budżetu,

8) wykonywanie czynności zgodnie z zakresem czynności i upoważnieniem wydanym przez

Wojta.