W sprawie:
budżetu Gminy Trzcinica na rok 2007


Data uchwały:
2007-02-15

Numer uchwały:
VI/28/07

Podjęta przez:
Rada Gminy Trzcinica


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego