Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy informuje, że w okresie od 1.03.2023 r. do 31.03.2023 r. będzie przyjmował oświadczenia uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej (FEAD) z CARITASu.

Uwaga! Osoby, które chcą nadal korzystać z tej formy wsparcia muszą ponownie wypełnić dokumenty.

Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny będące w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryterium określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania pomocy:
• dla osoby samotnej: 1 707,20 zł,
• dla osoby w rodzinie: 1 320,00 zł.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (62) 78 15 005