W sprawie:
budżetu na 2008 r.

Data uchwały:
2007-12-28

Numer uchwały:
XVI/94/07

Podjęta przez:
Rada Gminy Trzcinica

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.