Zamierzenia roku 2009

I. Systemy wodne i kanalizacyjne

1. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji hydroforni w Trzcinicy.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy wodociągu przesyłowego Trzcinica – Teklin.

3. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej spinki wodociągowej Trzcinica – Laski (ulica Graniczna).

4. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany odcinka wodociągu zawierającego azbest – sołectwo Wodziczna.

5. Wybudowanie wodociągu przesyłowego i sieci w miejscowości Aniołka Druga.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią oraz wymiana sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Laski –

Etap I :

a) część ulicy Osiedle Spółdzielcze

b) ulica Zamkowa

c) przejście przez ulicę Kępińską

d) ulica Główna

  1. Drogi:

 

1. Pomoc finansowa na budowę drogi powiatowej Kuźnica Trzcińska do granic województwa.

            2. Budowa drogi Ignacówka Trzecia etap II.

            3. Modernizacja dróg:

            a) Aniołka Pierwsza

            b) Kuźnica Trzcińska – Piła

            c) Trzcinica, ulica Kościelna

            4. Remonty dróg

            a) Trzcinica, ulica Pocztowa

            b) Piotrówka

            c) Teklin

            d) Ignacówka Pierwsza

            5. Budowa chodników

            a) Trzcinica, ulica Szkolna

            b) Pomiany

            6. Zamontowanie przystanków autobusowych w miejscowości Aniołka Pierwsza, Aniołka         Parcele, Teklin, Ignacówka Pierwsza.

 

  1. Oświata i wychowanie

 

            1. Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół w Laskach – etap I.

            2. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę placówki             zaspokajającej potrzeby edukacyjne, kulturalne i społeczne w miejscowości Trzcinica.

 

  1. Oświetlenie

 

            1. Zainstalowanie oświetlenia w miejscowościach: Piła, Aniołka-Parcele oraz w Trzcinicy

            przy ul. Kluczborskiej i Polnej.

            2. Remont oświetlenia w miejscowości Laski.

           

  1. Kultura fizyczna i sport.

 

1. Remonty budynków:

a) Dom Ludowy w Smardzach

b) Dom Ludowy w Kuźnicy trzcińskiej

c) Dom Ludowy w Aniołce Pierwszej

2. Remonty w ramach Odnowy Wsi:

a) Dom Ludowy w Trzcinicy

b) Dom Ludowy w Laskach

c) Dom Ludowy w Piotrówce

d) Dom Ludowy w Wodzicznie

e) budynek socjalny LZS Trzcinica

f) budynek biblioteki w Laskach

 

  1. Dokumentacje planistyczne i dokumenty planowania strategicznego.

1. Plany Odmowy Wsi:

a) Aniołka Pierwsza

b) Pomiany

c) Kuźnica Trzcińska

d) Smardze

2. Zmodyfikowanie Planów Odnowy Wsi:

a) Trzcinica

b) Laski

c) Wodziczna

d) Piotrówka

3. Uchwalenie planów:

a) Program Ochrony Środowiska

b) Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi

c) Program Usuwania Azbestu

4. Modyfikacja Programu rozwoju Lokalnego Gminy Trzcinica (wersja IV)

 

VIII. Inne zamierzenia

            1. Strona internetowa Gminy Trzcinica (druga oprócz BIP).

            2. Kolejna wymiana międzynarodowa młodzieży.

            3. Organizacja dożynek powiatowych w miejscowości Trzcinica.

            4. Zainicjowanie obchodów Dni Gminy.

            5. Kontynuacja Kalendarza Imprez Kulturalnych.

            6. Kontynuacja Kalendarza Imprez Sportowych.