W sprawie:
budżetu na rok 2010

Data uchwały:
2009-12-30

Numer uchwały:
XL/237/09

Podjęta przez:
Rada Gminy Trzcinica

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r.