ZARZĄDZENIE NR 10/2010

WÓJTA GMINY TRZCINICA

Z DNIA 25 lutego 2010r.
W sprawie wyboru organizacji pozarządowych, które uzyskują dotację z budżetu Gminy Trzcinica na rok 2010 oraz wysokości przeznaczonych dotacjiNa podstawie §8 ust. 5 „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzcinica z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2010 ”, zatwierdzonego uchwałą Nr. XXXIX/234/09 Rady Gminy Trzcinica z dnia 26.11.2009r. zarządza się, co następuje:
§ 1


Dokonać wyboru organizacji pozarządowych, które uzyskują dotacje z budżetu Gminy Trzcinica na rok 2010 oraz określić wysokość przyznanych dotacji, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.§ 2

1. Zarządzenie polega ogłoszeniu poprzez jego wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzcinica.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

   Wójt Gminy Trzcinica

(-) mgr Grzegorz Hadzik

 

 

Załącznik do Zarządzenia

Nr 10/2010 Wójt Gminy

Trzcinica z dnia 25.02.2010 r.

 


1.

2.


„ Poznać sąsiada ” - wycieczka śladami historii po Gminie Łęka Opatowska ( lipiec )


„Poznawanie struktur samorządowych Województwa i zabytków Poznania ” ( maj )

Towarzystwo przyjaciół Lasek „LUKUS”


600 zł1 500 zł

3.4.

„Świat w hafcie zaklęty ”( czerwiec)


„Z seniorami zawsze swojsko i biesiadnie. ”( maj )


Towarzystwo Społeczne

„TILIA”


400 zł500 zł

5.6.
7.


Turniej piłkarski Sołectw Gminy Trzcinica


Prowadzenie zajęć z

młodzieżą w ramach sekcji piłki siatkowej


Prowadzenie zajęć z młodzieżą w ramach sekcji piłki nożnej

Ludowy Zespół Sportowy

w Trzcinicy


2 000 zł2 500 zł
25. 500 zł

8.

Prowadzenie zajęć z młodzieżą w ramach sekcji piłki nożnej

Ludowy Zespół Sportowy w Laskach

16 000 zł