Wójt Gminy Trzcinica informuje, że do dnia 15 września 2010 r. można składać wnioski na stypendia dla uczniów na rok szkolny 2010/2011. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym moga otrzymać uczniowie mieszkający na terenie Gminy Trzcinica, spełniający określone kryterium dochodowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Formularze wniosków oraz wszelkie informacje na ten temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Trzcinica, piętro, pokój nr 8, tel. 62 78 15  008