DANE JEDNOSTKI:

Adres :
Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Laskach
Laski, ul. Lipowa 34
63-620 Trzcinica
woj.wielkopolskie
tel. (0-62) 78-29-904

Dyrektor Zespołu Szkół: mgr Hanna Smyrek

Zastępca: mgr Monika Bartkowiak

główna ksiegowa: Danuta Podejma

Sekretarz: Agata Żłobińska

sekretariat czynny codziennie w godz. 7.00-15.00

email: zslaski@op.pl

www: www.zslaski.pl


Organ prowadzący : Gmina Trzcinica
Charakter szkoły : publiczna

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu

Szkoła jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej - jednostką

budżetową Gminy Trzcinica.

organizacja:

W skład Zespołu Szkół w Laskach wchodzi:

- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Laskach,

- Szkoła Podstawowa w Laskach

- Gimnazjum w Laskach.