W sprawie:
uchwalenia budżetu gminy Trzcinica na 2010 rok.

Data uchwały:
2011-01-31

Numer uchwały:
IV/21/11

Podjęta przez:
Radę Gminy Trzcinica

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjecia z moca obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.