Urząd Gminy w Trzcinicy informuje, że w związku z wejściem w życie 1 października 2012 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kwot dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ulegnie zmianie kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie, z obecnie obowiązującego 351 zł na 456 zł brutto