Zamierzenia w 2014 r.

 

I. Systemy wodne i kanalizacyjne


1.Projekt techniczny – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej wraz  z przyłączami i odbudową dróg w m. Trzcinica, wymianą sieci wodociągowej wraz z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Piotrówka wraz z przerzutem ścieków do kanalizacji sanitarnej w Trzcinicy, budowa sieci wodociągowej z przyłączami do m. Piła – Młyn,
2.Odprowadzenie wód popłucznych z SUW Trzcinica,
3.Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wodziczna.


II. Drogi


1.Budowa ulicy Młyńskiej w Trzcinicy etap II,
2.Budowa placu parkingowego w Wodzicznej,
3.Budowa chodnika na ulicy Głównej w Laskach etap II,
4.Budowa drogi w miejscowości Piotrówka,
5.Budowa drogi w miejscowości Wodziczna,
6.Budowa ulicy Czereśniowej w Laskach,
7.Budowa drogi w miejscowości Aniołka Druga,
8.Remont drogi w miejscowości Aniołka Pierwsza.

 

III. Oświata i wychowanie


1.Doposażenie i bieżące remonty w Zespole Szkół w Laskach,
2.Budowa placówki zaspokajającej potrzeby edukacyjne, kulturalne i społeczne w miejscowości Trzcinica, ul. Szkolna – przedszkole etap V (oddanie do użytku),
3.Doposażenie i bieżące remonty w Zespole Szkół w Trzcinicy,
4.Budowa przedszkola w Laskach – dokumentacja.

 

IV. Oświetlenie


1.Bieżące remonty oświetlenia,
2.Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Teklin.


V. Kultura fizyczna i sport


1.Modernizacja stadionu sportowego w Trzcinicy – wiaty i dach,
2.Budowa stadionu sportowego w Laskach – pawilon sportowy,
3.Remont boisk oraz dostosowanie terenów rekreacyjnych do funkcji boisk sportowych w Gminie Trzcinica – etap IV:
a)boisko Pomiany,
b)boisko Aniołka Pierwsza,
c)boisko Smardze,
1.Siłownia zewnętrzna Laski,
2.Siłownia zewnętrzna Trzcinica,
3.Boisko do piłki siatkowej plażowej – Kuźnica Trzcińska,
4.Boisko do piłki siatkowej plażowej – Wodziczna,
5.Plac zabaw w Teklinie,
6.Doposażenie placu zabaw w Laskach.

 

VI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


1.Budowa biblioteki w miejscowości Trzcinica,
2.Wydanie publikacji z cyklu Biblioteka Gminy Trzcinica,
3.VI Dni Gminy Trzcinica.

 

VII. Infrastruktura komunalna


1.Bieżące remonty obiektów komunalnych,
2.Doposażenie i remonty Domów Ludowych w Smardzach i Kuźnicy Trzcińskiej,
3.Budowa centralnego ogrzewania w Domu Ludowym w Piotrówce,
4.Budowa centralnego ogrzewania w Domu Ludowym w Pomianach.

 

VIII. Ochrona Środowiska


1.Udział w budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowie,
2.Gminny Program Gospodarki Odpadami,
3.Wdrożenie działań związanych z usuwaniem azbestu.