Informacje podstawowe

Zespół Szkół w Trzcinicy -  Publiczne Przedszkole Samorządowe w Trzcinicy

ul. Szkolna 2B

63 – 620 Trzcinica

tel. 62 78 10 519


Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Trzcinica.

Przedszkole jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości

prawnej - jednostką budżetową Gminy Trzcinica

Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

Dyrektor Zespołu Szkół  -  mgr Małgorzata Hadzik.