Zamawiający - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowania dotyczące kompetencji kluczowych oraz najmu sali, zgodnie z zapisem w ogłoszeniu dotyczącym Zapytania Ofertowego z dnia 27.04.2017 r.