I. Systemy wodne i kanalizacyjne

1. Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - etap I.
2. Budowa wodociągu ul. Spokojna w miejscowości Trzcinica.
3. Budowa wodociągu w miejscowości Granice.
4. Budowa wodociągu ul. Jana Pawła II (Osada) w miejscowości Trzcinica.
5. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spokojna w miejscowości Trzcinica.
6. Modernizacja hydrofornii Teklin (ogrodzenie).

II. Drogi

1. Budowa drogi Wodziczna kierunek Kuźnica Trzcińska - etap III.
2. Budowa drogi Piotrówka kierunek Kępno - etap III.
3. Budowa drogi w Trzcinicy, ulica Młyńska.
4. Budowa drogi w Laskach, ul. Czereśniowa.
5. Dokumentacja drogi w miejscowości Kwasielina.
6. Budowa chodnika , ulica Zamkowa w Laskach.
7. Budowa placu przy Domu Ludowym w miejscowości Piotrówka.
8. Budowa placu w miejscowości Trzcinica (były klomb).
9. Budowa placu w miejscowości Trzcinica (za Urzędem Gminy).
10. Modernizacja drogi Teklin.
11. Modernizacja drogi Aniołka Pierwsza (rondo).
12. Dotacja do przebudowy i modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Trzcinica.

III. Edukacja

1. Doposażenie i bieżące remonty w Zespole Szkół w Trzcinicy.
2. Doposażenie i bieżące remonty w Zespole Szkół w Laskach.
3. Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski.
4. Przygotowanie dokumentacji i wniosku  „Żłobek w Gminie Trzcinica” w ramach Programu „Maluch”.

IV. Oświetlenie

1. Bieżące remonty oświetlenia.
2. Modernizacja oświetlenia w miejscowościach Aniołka Druga, Borek, Kuźnica Trzcińska, Piotrówka, Pomiany, Smardze, Trzcinica, Granice, Laski, Wodziczna, Teklin, Ignacówka Trzecia

V. Sport i rekreacja

1. Modernizacja stadionu sportowego w Trzcinicy – uzupełnienie wyposażenia.
2. Budowa stadionu sportowego w Laskach – budowa placu przy pawilonie.
3. Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji w Laskach.
4. Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji w Trzcinicy.
5. Budowa wiaty rekreacyjnej w Smardzach.
6. Budowa wiaty rekreacyjnej w Teklinie.
7. Budowa wiaty rekreacyjnej w Pomianach.
8. Budowa siłowni zewnętrznej w Wodzicznej.
9. Doposażenie placów zabaw w Aniołce Pierwszej i Piotrówce.
10. Organizacja IV Biegu Ulicznego im. Janusza Smiatacza.
11. Budowa boiska do piłki siatkowej w Piotrówce.

VI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Wydanie publikacji z cyklu „Biblioteczka Gminy Trzcinica”.
2. X Dni Gminy Trzcinica.
3. Wydanie kalendarza Gminy Trzcinica.
4. Opracowanie i złożenie odpowiedniego wniosku o dofinansowanie remontu Pałacu w Pomianach.
5. Obchody 100-lecia Niepodległości.
6. Muzyczne „Przedwiośnie”.

VII. Infrastruktura komunalna
 
1. Bieżące remonty elewacji obiektów komunalnych.
2. Doposażenie Domu Ludowego w Aniołce Pierwszej.
3. Doposażenie Domu Ludowego w Trzcinicy.
4. Modernizacja Domu Ludowego w Kuźnicy Trzcińskiej.
5. Modernizacja Domu Ludowego w Wodzicznej – centralne ogrzewanie.
6. Modernizacja Domu Ludowego w Laskach.
7. Modernizacja Domu Ludowego w Piotrówce.
8. Modernizacja Domu Ludowego w Pomianach.

VIII. Ochrona środowiska

1. Wspieranie procesu inwestycyjnego gazu ziemnego.
2. Wdrażanie działań związanych z usuwaniem azbestu - etap VI.
3. Kontrole gospodarstw domowych w zakresie stosowanych materiałów grzewczych.
4. Wspieranie działań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.

IX. Bezpieczeństwo mieszkańców

1. Przekazanie dotacji na zakup samochodu dla Policji.
2. Przekazanie dotacji na budowę Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego
    w Michałkowie - Ostrów Wielkopolski.
3. Modernizacja garażu OSP w Trzcinicy.
4. Przygotowanie wniosku samochód pożarniczy OSP Laski.