W sprawie:
uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.

Data uchwały:
2004-12-29

Numer uchwały:
XXXII/188/05

Podjęta przez:
Rada Gminy Trzcinica

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2005 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego