Wójt Gminy Trzcinica
Grzegorz Hadzik
tel. 627815002
wojt@trzcinica.com.pl

Sekretarz Gminy Trzcinica
Renata Ciemny
tel. 627815003
sekretarz@trzcinica.com.pl

Skarbnik Gminy Trzcinica
Aleksandra Jokiel
tel. 627815006
skarbnik@trzcinica.com.pl

 

Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Joanna Gatner
tel. 627815009
joanna.gatner@trzcinica.com.pl


REFERAT  ORGANIZACYJNY
Kierownik referatu – Sekretarz Gminy Trzcinica
Renata Ciemny
tel. 627815003
sekretarz@trzcinica.com.pl

stanowisko ds. kultury, promocji i spraw organizacyjnych
Anna Rosielewska - Bielińska
tel. 627815014
anna.rosielewska-bielinska@trzcinica.com.pl

stanowisko ds. działalności gospodarczej, kadr i zdrowia 
Katarzyna Parzonka
tel. 627815014
katarzyna.parzonka@trzcinica.com.pl

stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej, oświaty i promocji
Magdalena Siwa
tel.627815000
magdalena.siwa@trzcinica.com.pl

stanowisko ds. funduszy pomocowych, kultury, sportu
Katarzyna Kuboszek
tel. 627815001
katarzyna.kuboszek@trzcinica.com.pl

stanowisko ds. wojskowych, obronnych, obrony cywilnej oraz obsługi informatycznej
Roman Jokiel
tel. 627815009
informatyk@trzcinica.com.pl


REFERAT ROZWOJU I ŚRODOWISKA
Kierownik referatu
Justyna Muszalska
tel. 627815012
justyna.muszalska@trzcinica.com.pl

stanowisko ds. infrastruktury i mienia
Ilona Różniecka
tel. 627815010
ilona.rozniecka@trzcinica.com.pl

stanowisko ds. inwestycji, rozwoju  i zamówień publicznych
Lilla Ostrowska
tel. 627815010
lilla.ostrowska@trzcinica.com.pl

stanowisko ds. inwestycji
Łukasz Jokiel
tel. 627815010
lukasz.jokiel@trzcinica.com.pl

stanowisko ds. ochrony środowiska
Marta Pieles
marta.pieles@trzcinica.com.pl
tel. 627815011


stanowisko ds. opłat lokalnych - Paulina Maryniak
paulina.maryniak@trzcinica.com.pl
tel. 627815011


REFERAT  FINANSOWY
Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy Trzcinica
Aleksandra Jokiel
tel. 627815006
skarbnik@trzcinica.com.pl
aleksandra.jokiel@trzcinica.com.pl

stanowisko ds. księgowości budżetowej
Anna Rachlok
tel. 627815007
anna.rachlok@trzcinica.com.pl

stanowisko ds. księgowości budżetowej
Patrycja Jokiel
tel. 627815007
patrycja.jokiel@trzcinica.com.pl

stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
Natalia Wolniak
tel. 627815008
natalia.wolniak@trzcinica.com.pl

stanowisko ds. księgowości podatkowej
Renata Pindor
tel. 627815008
renata.pindor@trzcinica.com.pl

stanowisko ds. księgowości budżetowej i kasy
Natalia Wawrzyniak
natalia.wawrzyniak@trzcinica.com.pl
tel. 627815008