W sprawie:
określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Data uchwały:
2021-06-10

Numer uchwały:
XXIX/230/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Trzcinica

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.