W sprawie:
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Trzcinica – obszar 2

Data uchwały:
2021-06-10

Numer uchwały:
XXIX/232/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Trzcinica

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.