W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Data uchwały:
2021-06-10

Numer uchwały:
XXIX/233/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Trzcinica

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.