W sprawie:
udzielenia pomocy finansowej powiatowi kępińskiemu

Data uchwały:
2021-07-21

Numer uchwały:
XXXI/243/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Trzcinica

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.