W sprawie:
określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcinica oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Data uchwały:
2021-07-21

Numer uchwały:
XXXI/244/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Trzcinica

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.