Symbol:


Wydział:
Ref. Gosp. Przestrz. i Komun., Rolnictwa i BHP

Podstawa prawna:
art. 2 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903); rozdział III ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543)


Opłaty:
Opłata skarbowa:
· za wniosek - 5,00 zł


Termin odpowiedzi:
Do 150 dni.

Jednostka odpowiadająca:
inspektor ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i rolnictwa - Józef Żłobiński

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Uwagi:
Osoba prowadząca w/w sprawy: inspektor Józef Żłobiński, budynek agronomówki Urzędu Gminy, parter, pokój nr 3. Tel (062) 78 15 011
1. W wypadku, gdy dla nieruchomości brak jest założonej księgi wieczystej Wydział Mienia pisemnie informuje nabywcę, iż sprawa sprzedaży lokalu będzie załatwiona w późniejszym terminie.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy w Trzcinicy.


Dokumenty
Wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy,