Symbol:


Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
Art. 38, 39 i 40 ustawy z dnia 29 września 1986 roku prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. Nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami).


Opłaty:
Trzy odpisy bez opłaty skarbowej.


Termin odpowiedzi:
W dniu dokonania zgłoszenia (ojciec lub matka dziecka)


Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego - Joanna Gatner

Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi:
Osoba prowadząca w/w sprawy: Kierownik USC Joanna Gatner, budynek Urzędu Gminy, parter, pokój nr 3. Tel (062) 78 15 009

Formularz elektroniczy dotyczący załatwianej sprawy jest dostępny na stronie: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/UGTRZCINICA


Dokumenty
  • Dwa dowody osobiste.

  • Aktualny odpis aktu małżeństwa

  • Odpis aktu zgonu (jeżeli matka dziecka jest wdową)

  • Odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (jeżeli matka dziecka jestrozwiedziona)

  • Odpis aktu urodzenia (jeżeli matka dziecka jest panną).