Kochasz dzieci, nie pal śmieci

 

obrazek


Fundacja Ekologiczna ARKA prowadzi kampanię pt. „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”.  Palenie śmieci w piecach domowych jest szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Grozi za niej grzywna w wysokości 5 000 zł.

 

 Kampania jest realizowana jest przy wsparciu środków Unii Europejskiej.

 Jeżeli w twojej gminie mieszkańcy palą śmieci, jeżeli robi to twój sąsiad, to możesz zgłosić się do nas po bezpłatne plakaty i ulotki.

 

Raport Komisji Europejskiej informuje, iż co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera 28 tysięcy Polaków. W Unii, co dziesiąta osoba umierająca z powodu zanieczyszczonego powietrza  pochodzi z naszego kraju.

 

Dym ze spalanych w domowych piecach śmieci niestety nie tylko jest smrodliwy, jest szkodliwy dla Twojego zdrowia i zdrowia Twoich dzieci.

Podczas spalania emitujemy do atmosfery:

* pyły, które odkładając się w glebie, powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi,

* tlenek węgla – trujący dla ludzi i zwierząt

* tlenek azotu – powoduje podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc.

A i to nie wszystko. Ten  trujący dym zawiera jeszcze: dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze związki zwane dioksynami.

 „W związku z coraz większą ilością spalanych śmieci w gospodarstwach domowych obserwuję zwiększającą się ilość pacjentów chorych na astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry czy alergie pokarmowe. Nawet zdarzają się przypadku chorób nowotworowych, niestety już u dzieci- alarmuje        Krystyna Tarnawa, lekarz  pediatra.

”Gdy strażnicy stwierdzą, iż palone są śmieci mogą nałożyć mandat 100 złotych – wyjaśnia Andrzej Grzegorzek, Komendant Straży Miejskiej w Bielsku-Białej – ale dla najbardziej zagorzałych palaczy śmieci sprawa może skończyć się w Sądzie Grodzkim, który może nałożyć grzywnę do 5000 złotych.

„Przy paleniu śmieci dochodzi do osadzania się w kominach sadzy – wyjaśnia kominiarz Krzysztof  Kaśków – dochodzi wtedy do zapłonu przy bardzo wysokiej temperaturze i popękania komina. Jest to bardzo często później przyczyną zaczadzenia”.

Kampanię wspiera także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach.

Więcej informacji: Fundacja ARKA skr. poczt. 525  43-301 Bielsko-Biała fundacjaarka@fundacjaarka.pl   www.FundacjaArka.pl

 

 

                                                                 Wojciech Owczarz

                                                                 Prezes Fundacji Ekologicznej

                                                                 ARKA