GMINNE BIURO SPISOWE OGŁASZA NABOR KANDYDATOW NA

STANOWISKO RACHMISTRZA SPISOWEGO

POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2O1O

 

 

Kandydat na rachmistrza spisowego musi spełnić następujące wymagania:

 

-  mieć ukończone 18 lat,

-  posiadać minimum średnie wykształcenie (wskazanie studenci uczelni rolniczych, geodezyjnych lub

   ekonomicznych),

-  posiadać umiejętności interpersonalne,

-  posiadać umiejętność organizacji własnej pracy,

-  posiadać znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie,

-  posiadać biegłą znajomość obsługi komputera (pożądana umiejętność funkcjonowania systemu GPS w

   celu wykorzystywania map cyfrowych),

-  zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie Gminy Trzcinica,

-  osoba kandydująca na rachmistrza spisowego nie może być pozbawiona praw publicznych oraz karana za

   przestępstwa nieumyślne (w tym przestępstwa skarbowe).

 

Zadania rachmistrzów:

 

-  udział w szkoleniach ( w terminie pomiędzy 20 czerwca a 31 lipca 2010 r.)

-  obchód przedspisowy - 09 - 23 sierpnia 2010r.

-  odprawa przedspisowa - 06 - 07 września 2010r.

-  spis rolny - 08 września – 31 października 2010r.

 

Zgłoszenia kandydatów na rachmistrza spisowego przyjmowane są:

 

Urząd Gminy Trzcinica

parter, pokój nr 3

ul. Jana Pawła II 47

63-620 Trzcinica

 

do dnia 11 czerwca 2010 r.

 

Wymagane dokumenty:

-  kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,  

-  dowód osobisty (do wglądu).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu  pod numerem

telefonu 62 78 15 009

 

 

   Wójt Gminy Trzcinica

(-) mgr Grzegorz Hadzik