W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1407) o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2013 r. wprowadzono szereg ułatwień związanych z obowiązkiem meldunkowym:

1. wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy wameldowaniu w nowym miejscu;

2. wprowadzenie mozliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika;

3. odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiazku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej;

4. zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE, obywateli państw EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;

5. likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;

6. likwidację obowiązków właścicieli, dozorców i administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników.

7. wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;

8. wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.