Oddział Wielkopolski PFRON w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej pod tytułem "Osoby niepełnosprawne - szansą dla pracodawców publicznych i prywatnych" będzie organizatorem Konferencji, która odbędzie się 21 czerwca br. w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.