Obraz

Urząd Gminy Trzcinica posiada następujące udogodnienia architektoniczne do obsługi osób mających problemy w przemieszczaniu  się,  w tym również dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim:

1. przed wejściem zainstalowano dzwonek przywołujący pomoc dla osób mających problemy z wejściem do środka budynku,

2. miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej znajduje się na parkingu przy urzędzie gminy.
 
W celu udostępnienia informacji dla osób z wadą wzroku strona internetowa Gminy Trzcinica przygotowana jest z możliwością przełączenia na odbiór w szacie kolorystycznej o podwyższonym kontraście, z możliwością zmiany rozmiaru czcionki.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz.1824) osoba niesłysząca ma możliwość skorzystania z następujących form pomocy podczas załatwienia spraw w naszym urzędzie:

Może skorzystać z pomocy osoby przybranej czyli osoby dowolnie wybranej przez siebie w celu załatwienie swojej sprawy. Warunek – osoba ta musi  mieć  co najmniej 16 lat.
   
Może skontaktować się z Urzędem poprzez:

- wysłanie e-maila pod adres: gmina@trzcinica.com.pl
- przesłanie faksu pod nr 62 78 15 001
- pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica
- poprzez elektroniczną platformę administracji publicznej www.epuap.gov.pl

Wizytę osobistą należy zgłaszać wcześniej. Prosimy o kontakt celu umówienia terminu wizyty.

Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinie 15.30  będzie załatwiane i potwierdzane  w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania e- maila lub faksu. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby niesłyszącej, będącej osobą niepełnosprawną  w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn.zm.), która zgłosi chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.