Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Archiwum - Gmina Trzcinica

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


INFORMACJE OGÓLNE
    Charakterystyka ogólna (1)
    Dane podstawowe (1)
    Osoby (3)

PLANY I ZAMIERZENIA
    Strategia rozwoju Gminy Trzcinica (3)
    Plany Odnowy Miejscowości (8)
        2012 nowe (3)
    Zapowiedzi wydarzeń (1)
        Archiwum (131)
    Zamierzenia w Gminie (16)
        Archiwum (2)
    Dokumenty strategiczne Gminy Trzcinica (0)
        Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcinica (2)
        Studium zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Trzcinica (1)
        Archiwum (0)
            Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Trzcinica (1)
        Strategie i programy gminne (1)
    Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Trzcinica (1)
    Projekt strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku (1)

RADA GMINY TRZCINICA
    Rada Gminy (1)
        Archiwum (4)
    Sesje Rady Gminy Trzcinica (227)
    Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy (13)
        2023 (0)
        2022 (13)
        2021 (11)
        2020 (12)
    Transmisje z obrad sesji Rady Gminy Trzcinica (1)
    Stałe Komisje Rady Gminy (2)
        archiwum (0)
            Składy komisji w kadencji 2014-2018 (0)
            Składy komisji w kadencji 2010-2014 (1)
            Składy komisji w kadencji 2006-2010 (1)
            Składy komisji w kadencji 2002-2006 (4)
    Sprawozdania z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy Trzcinica (0)
        2021 (0)
        2020 (9)
        2019 (7)
    Uchwały (0)
        2023 (26)
        2022 (92)
        2021 (69)
        2020 (76)
        2019 (95)
        2018 (79)
        2017 (69)
        2016 (64)
        2015 (67)
        2014 (63)
        2013 (67)
        2012 (79)
        2011 (75)
        2010 (66)
        2009 (66)
        2008 (72)
        2007 (81)
        2006 (57)
        2005 (49)
        2004 (49)
        2003 (54)
    Oświadczenia majątkowe radnych, oświadczenia z art. 24j r (0)
        2022 (1)
        2021 (1)
        2020 (1)
        2019 (1)
        2018 (3)
        2017 (1)
    Raport o stanie Gminy (4)
    Petycje (8)

WÓJT GMINY
    Ogłoszenia Wójta Gminy (176)
        Ogłoszenia dot. skarg i wniosków (2)
        Zwrot podatku akcyzowego (2)
        Podatki - umorzenia, odroczenia, rozłożenie na raty (13)
        Czynsze, opłaty za wodę i ścieki - umorzenia, odroczenia, rozłożenie na raty (4)
        Archiwum (5)
    Obwieszczenia Wójta Gminy (242)
        2010 (2)
        2009 (8)
        2008 (4)
        2007 (4)
    Wójt Gminy (1)
    Sprawozdania z działalności międzysesyjnej (40)
        2020 (10)
        2019 (9)
        2018 (10)
        2017 (11)
        2016 (9)
        2015 (8)
        2014 (9)
        2013 (10)
    Zarządzenia (0)
        Zarządzenia kierownika urzędu (0)
            2011 (14)
            2010 (7)
            2009 (2)
        Zarządzenia 2021 r. (4)
        Zarządzenia 2020 r. (151)
        Zarządzenia 2019 r. (137)
        Zarządzenia 2018 r. (120)
        Zarządzenia 2017 r. (106)
        Zarządzenia 2016 r. (124)
        Zarządzenia 2015 r. (112)
        Zarządzenia 2014 r. (97)
        Zarządzenia 2013 r. (81)
        Zarządzenia 2012 r. (71)
        Zarządzenia 2011 r. (65)
        Zarządzenia 2010 r. (66)
        Zarządzenia 2009 r. (51)
        Zarządzenia 2008 r. (57)
        Zarządzenia 2007 r. (49)
        Zarządzenia 2006 r. (42)
        Zarządzenia 2005 r. (28)
        Zarządzenia 2004 r. (19)

URZĄD GMINY TRZCINICA
    Regulamin organizacyjny urzędu (1)
    Referaty i Stanowiska w Urzędzie Gminy (8)
    Gospodarka odpadami komunalnymi (52)
        Zasady odbioru odpadów (2)
        Uregulowania prawne (7)
        Gminne punkty zbiórki leków przeterminowanych (1)
        Usuwanie azbestu (8)
            Usuwanie wyrobów zawierających azbest (2)
        Archiwum (58)
        Sprawozdania z gospodarowania odpadami komunalnumi (3)
    Ochrona środowiska (0)
        Zawiadomienia i obwieszczenia o wydaniu decyzji środowiskowej (16)
            2009 (5)
            2008 (12)
        Fundacja Ekologiczna ARKA (1)
        Program Ochrony Środowiska dla Gminy Trzcinica (1)
        Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Trzcinica (4)
        ZZO Olszowa (3)
        Wycinka drzew (0)
        Archiwum (2)
    Działalność gospodarcza (1)
    Podatki i opłaty lokalne (15)
    Plan zagospodarowania przestrzennego (5)
    Mienie komunalne (4)
    Informacja dla osób niesłyszących oraz głuchoniemych w sprawie uprawnień przysługujacych osobom niepełnosprawnym (1)
    Utrzymanie zimowe dróg (1)
    Ewidencja ludności (0)
        Komunikat - wymiana dowodów osobistych ważne! (2)
        Komunikat w sprawie zmiany ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (1)
    Pomoc materialna dla uczniów (11)
    Wyprawka szkolna (2)
    Stypendia pomostowe (1)
    Statut (1)
        Archiwum (1)
    Numer konta bankowego (1)
    Nabór pracowników (1)
        Informacje o naborach na wolne stanowiska pracy w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica - utworzenie pierwszego żłobka”. (6)
        Informacje o naborach na wolne stanowiska pracy w ramach realizacji projektu "Przedszkole marzeń" (5)
        Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowiska w ramach realizacji projektu "Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach" (1)
        Archiwum (35)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (7)
    Petycje i wnioski (26)
    Oświadczenia majątkowe, oświadczenia i informacje z art. 24 j ustawy, wójta, zastępcy wójta oraz kierowników i dyrektorów (0)
        2022 (3)
        2021 (3)
        2020 (3)
        2019 (2)
        2018 (6)
        2017 (2)
    Konkursy (0)
        Konkurs Fotograficzny "Gmina Trzcinica w obiektywie" (0)
            2018 (1)
            2017 (0)
            2016 (1)
            2015 (1)
            2014 (1)
            2013 (1)
            2012 (1)
        Inne konkursy (1)
            Konkurs pn. "Najpiękniejszy ogród" (0)
                2012 (1)
                2011 (1)
                2010 (1)
                2009 (2)
        Archiwum (0)
            Konkurs na logo Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy (1)
    Sprawozdania z badań wody (3)
    Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (5)
    Powszechny Spis Rolny 2020 (6)
    Narodowy Spis Powszechny 2021 (3)
    Dostępność dla osób niepełnosprawnych (2)
    Partnerstwo na 307 (2)
    Projekt WIFI4EU (2)
    Cyberbezpieczeństwo w Urzędzie Gminy Trzcinica (1)
    Dystrybucja węgla dla mieszkańców gminy Trzcinica (7)
    Archiwum (0)
        Narodowy Spis Powszechny 2011 (2)
        Wezwanie do aktualizacji wpisów w Ewidencji Działalności Gospodarczej (1)
        Konsultacje społeczne (2)
        Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na stanowiska rachmistrza spisowego (1)
        Informacja o terminie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu gminy Trzcinica. (1)
        Rozstrzygnięcie konkursu "Najpiękniejszy ogród" (1)
        Uwaga przedsiębiorcy! Zmiana PKD (1)
        Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół (1)
        Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników (2)
        Konkurs "Ocalić od zapomnienia - znane i nieznane zakątki Kępna i okolic" (1)
        Prośba o pomoc (1)
        Informacje z TP. SA (1)

PRZETARGI
    Przetargi (0)
        Otwarte (1)
        Rozstrzygnięte (203)
        Anulowane (63)
        Umowy z wolnej ręki na podstawie art. 67, ust. 1 (3)
        Zapytania o cenę (188)
        Sprzedaż, dzierżawa i najem mienia komunalnego (0)
            Informacje na temat bezprzetargowej sprzedaży działek (0)
            Otwarte (2)
            Roztrzygnięte (60)
            Częściowo rozstrzygnięte (2)
            Nierozstrzygnięte (29)
            Archiwum (4)
        Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych (6)
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (0)
        Archiwum (36)
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (1)
        Archiwum (40)
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany (0)
        Archiwum (1)
    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem (1)
        Archiwum (14)
    Wstępne ogłoszenie informacyjne (1)

BUDŻET
    Budżet Gminy (22)
    Informacje z wykonania budżetu (65)
    Opinie RIO w Poznaniu w sprawie dokumentów finansowych (78)
        Efekty kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających (1)
    Sprawozdania budżetowe (0)
        2023 (1)
        2022 (4)
        2021 (4)
        2020 (4)
        2019 (4)
        2018 (4)
        2017 (4)
        2016 (4)
        2015 (4)
        2014 (4)
    Zbiorcze sprawozdania finansowe (4)
    Bilanse (1)

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
    Dotacje na zadania pożytku publicznego - otwarte konkursy ofert (45)
    Program współpracy z organizacjami pozarządowymi (0)
        2023 (1)
        2022 (2)
        2021 (2)
        2020 (2)
        2019 (2)
        2018 (2)
        2017 (2)
        2016 (2)
        2015 (2)
        2014 (2)
        2013 (3)
    Realizacje zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert (4)

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy (26)
        Pomoc społeczna (1)
        Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcinicy (1)
        Sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcinicy (1)
        Projekt Aktywna Tablica (1)
        Archiwum (3)
    Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy (1)
        Zarządzenia Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy (2)
    Zespół Szkół w Trzcinicy (3)
        Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół w Trzcinicy (0)
            2021 (5)
            2020 (9)
            2019 (12)
            2018 (13)
            2017 (8)
            2016 (12)
            2015 (18)
            2014 (5)
        Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół w Trzcinicy (1)
    Zespół Szkół w Laskach (3)
        Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół w Laskach (0)
            2021 (4)
            2020 (14)
            2019 (14)
            2018 (12)
            2017 (9)
            2016 (8)
            2015 (18)
            2014 (6)
        Zapytania ofertowe (3)
        Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół w Laskach (1)
    Gminny Żłobek w Trzcinicy (1)
        Zarządzenia Dyrektora Gminnego Żłobka w Trzcinicy (0)
            2021 (2)
            2020 (6)
            2019 (2)
    Nabór na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych (2)
        Archiwum (14)

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
    Jednostki pomocnicze (10)

WYBORY
    Wybory (7)
        Wybory parlamentarne 2019 (15)
        Wybory samorządowe ponowne 2019 (15)
        Wybory samorządowe 2018 (48)
        Wybory parlamentarne 2015 (21)
        Wybory samorządowe 2014 (9)
        Wybory parlamentarne 2011 (12)
        Wybory samorzadowe 2010 r. (26)
        Wybory prezydenckie (0)
            2020 (40)
            2015 (16)
            2010 (6)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego (0)
            2019 (17)
            2014 (17)
            Archiwum (0)
                2009 (6)
        Wybory uzupełniające do Rady Gminy Trzcinica (7)
        Wybory do Izb Rolniczych (0)
            2019 (5)
            2015 (3)
            2011 (1)
    Referendum (9)

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza (1)
    Załatwianie spraw (0)
        Akta stanu cywilnego (5)
        Alkohol - zezwolenia (2)
        Budowa - procedury (7)
        Dodatki mieszkaniowe (1)
        Dofinansowania (4)
        Dostęp do informacji publicznej (1)
        Dowody osobiste (1)
        Drzewa - zezwolenia na wycinkę (5)
        Działalność gospodarcza (5)
        Ewidencja ludności (7)
        Gospodarka wodno-ściekowa (1)
        Grunty - dzierżawa, najem, użyczenie (2)
        Grunty - rolne (1)
        Grunty - wykup pod inwestycje i ulice (2)
        Imprezy i uroczystości, występy estradowe - zezwolenia (1)
        Lokal - sprzedaż (1)
        Lokal - zamiana (0)
        Lokale mieszkalne (0)
        Małżeństwa - rejestracja (1)
        Medale za pożycie małżeńskie (1)
        Nieruchomości - opłata adicencka (1)
        Nieruchomości - podział, nadanie i zmiana numeru (2)
        Nieruchomości - rozgraniczenie (1)
        Nieruchomości - zamiana (0)
        Obrona cywilna (0)
        Ochrona środowiska (0)
        Pas drogowy (1)
        Podatek - nadpłata (1)
        Podatek od nieruchomości (5)
        Podatek od posiadania psów (1)
        Podatek od środków transportu (2)
        Podatek rolny i leśny (6)
        Podatki - postępowanie (18)
        Podatki - potrącenia zobowiązań (1)
        Podatki - wysokośc zobowiązń (0)
        Pomoc społeczna (7)
        Psy ras agresywnych (1)
        Reklamy - umieszczanie (2)
        Rolnictwo (2)
        Skargi i wnioski (1)
        Testament - sporządzanie (1)
        Urodzenia - rejestracja (1)
        Użytkowanie wieczyste - opłaty (6)
        Własność - przekształcenia (7)
        Wojsko (3)
        Wybory - reklamacje (1)
        Wymeldowanie - procedury (2)
        Zameldowanie - procedury (4)
        Zbiórka publiczna (1)
        Zgon - rejestracja (1)
        Zgromadzenia - zawiadomienia (1)
    Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (1)
    Obsługa osób niepełnosprawnych w urzędzie (1)

OGŁOSZENIA
    Ogłoszenia (0)
        Ogłoszenia o sprzedaży (23)
        Ogłoszenia Urzędu Skarbowego w Kępnie (4)
            Archiwum (8)
        Ogłoszenie z Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. (1)
        Ogłoszenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu (5)
        Ogłoszenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (1)
        Ogłoszenia Wojewódzkiego oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii (13)
            Archiwum (4)
        Ogłoszenia Wojewódzkiego oraz Powiatowegio Inspektora Sanitarnego (2)
        Ogłoszenia Starostwa Powiatowego w Kępnie (5)
        Ogłoszenia w sprawie przerw w dostawie wody (13)
            Archiwum (6)
        Ogłoszenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (7)
        Ogłoszenia Państwowej Inspekcji Pracy (6)
        Ogłoszenia - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (7)
        Informacje z Leśnego zakładu Doświadczalnego Siemianice (6)
        Ogłoszenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (3)
        Budowa zespołu elektrowni wiatrowych "RYCHTAL" (5)
        Ogłoszenia - Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy (3)
        Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego (5)
        Ogłoszenia Urzędu Statystycznego w Poznaniu (5)
        Ogłoszenie Nadleśnictwa Syców (8)
        Ogłoszenia z Powiatowego Biura ARiMR w Kępnie (6)
        Bezpłatna pomoc prawna (2)
        Ogłoszenia Oddziału Wielkopolskiego PFRON w Poznaniu (1)
        Ogłoszenia Komendy Powiatowej Policji w Kępnie (1)
        Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Wody Polskie (2)
        Ogłoszenia z Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2)
        Ogłoszenia - utrudnienia w ruchu drogowym (11)
        Ogłoszenie w sprawie Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" (2)
        Informacje z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu (0)
            Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (1)
        Ogłoszenie z Ośrodka Doradztwa Rolniczego (1)
        Informacje z Państwowego Instytutu Geologicznego (1)
        Ogłoszenia Wojewody Wielkopolskiego (5)
        Ogłoszenia z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu (1)
        Ogłoszenia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu (2)
        Ogłoszenia z Urzędu Gminy Rychtal (2)
        Ogłoszenia kół łowieckich (2)
        Ogłoszenie z Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (1)
        Ogłoszenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kępnie (1)
        Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu (1)
        Ogłoszenie Stowarzyszenia Subregion Północny Opolszczyzny (1)

INFORMACJE
    Towarzystwo Przyjaciół Lasek LUKUS (1)
    Instrukcje obsługi (0)
    Niepublikowane w BIP (0)
    Statystyka (0)
    Redakcja (0)
    Informacja o stanie samorządu (1)
    Stowarzyszenie Prorodzinne "Światło" (1)

GMINNE CENTRUM REAGOWANIA
    Gminne Centrum Reagowania (4)
        Komunikaty z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu (287)
        Poradniki na czas kryzysu i sytuacji ekstremalnych (1)

GKPiRPAiN
    Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii (4)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij