Nazwa

Telefon

Tel. alarmowy

Państwowa Straż Pożarna

62 78 224 56

998

Pogotowie Ratunkowe

62 78 223 08

999

Komenda Powiatowa Policji

62 79 132 00

997

Pogotowie energetyczne

62 78 226 36

991

Rewir dzielnicowych w

Laskach

62 78 183 97

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

62 78 224 91

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

62 78 289 52

Sanepid

62 78 232 38