W związku z planem dystrybucji przez Gminę Trzcinica paliwa stałego Wójt Gminy Trzcinica zwraca się z prośbą do mieszkańców, którzy zadeklarowali w systemie CEEB opalanie węglem o wypełnienie ankiety, która pozwoli oszacować zapotrzebowanie.
Ankieta dostępna jest:
- na stronie BIP gminy
- na portalu społecznościowym facebook
- w Urzędzie Gminy Trzcinica
- u sołtysów poszczególnych sołectw
Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do dnia 31 października 2022 r. :
- wysłać na adres poczty elektronicznej Gminy Trzcinica - gmina@trzcinica.com.pl,
- lub dostarczyć do Urzędu Gminy Trzcinica ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica
- lub wrzucić do skrzynek podawczych przy budynkach Urzędu Gminy Trzcinica.