Numer konta bankowego na które można uiszczać m. in. opłaty skarbowe:

Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie, oddział w Trzcinicy

80 8413 0000 0600 0130 2000 0103