Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Trzcinica

Kolorowy pasek

Informacja z XX sesji Rady Gminy Trzcinica

Absolutorium udzielone jednogłośnie

28 kwietnia br odbyła się  XX Sesja Rady Gminy Trzcinica. W obradach udział wzięli: wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik , skarbnik gminy Grzegorz Baraniak,   kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Parzonka, kierownik  Referatu Rolnictwa Andrzej Stryjakiewicz  , 14 radnych i  sołtysi

Po otwarciu i przyjęciu porządku obrad przez Przewodniczącego  Rady  Zdzisława Mikołajczyka Wójt Gminy Grzegorz Hadzik  przedstawił sprawozdanie z działalności miedzysesyjnej oraz z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na XIX   Sesji Rady.  Następnie Rada Gminy przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. Po zapoznaniu się z pozytywną  opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 rok , a także przedstawieniu wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzcinica i odczytaniu opinii RIO w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Trzcinica za ubiegły rok radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Trzcinica   absolutorium. Podczas obrad sesji radni podjęli uchwały w sprawie ; zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcinica. O stypendia  mogą ubiegać uczniowie szkół podstawowych z klas IV-VI i gimnazjów którzy: osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, indywidualni lauraci olimpiad, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, uczniowie , których średnia ocen za rok nauki wynosi co najmniej: 5,5 w szkołach podstawowych, 5,4 w gimnazjach  oraz   posiadają wzorową ocenę z  zachowania. Stypendia można otrzymać również za osiągnięcia sportowe  oraz osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Kolejna uchwała to uchwała  w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2008 r. oraz uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego w wysokości 45.000 zł , a dotyczy to dofinansowania przez  Gminę chodnika usytuowanego wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Trzcinica  ul. Jana Pawła II oraz w miejscowości Laski ul. Kępińska  oraz  remontu drogi w miejscowości Smardze. 

Obrady zakończyły się wolnymi głosami i wnioskami wnoszonymi przez radnych i sołtysów.

W trakcie sesji Wójt Gminy  zapoznał radę z działaniami w roku 2007 dotyczącym promocji. Dotyczyło to w szczególności wydania we współdziałaniu z Fundacją Wrota Wielkopolski  folderu promocyjnego, kalendarza ściennego, folderu opisującego przyrodę, stoisk promocyjnych w trakcie Dni Powiatu w Kępnie i targów Polagra w Poznaniu, bieżącej współpracy z gazetami lokalnymi i radiem „Sud”. Wiele działań o charakterze promocyjnym podejmuje Biblioteka Publiczna w Trzcinicy  wraz z filią w Laskach, a także oba Zespoły Szkół. W ramach dotacji przyznanej TPL ” Lukus” odbył sie plener malarski i wydany został okolicznościowy folder prac Laski 2007, ukazała sie także pamiątkowa widokówka z okazji 100 lecia Zamku w Laskach. Promocja odbywała się także w trakcie wszystkich imprez , festynów współfinansowanych w ramach LGD. Większość środków związanych z promocją  pochodziło zewnątrz. W bieżącym roku planowane jest wydanie kolejnego folderu reklamowego, gdyż nakład poprzedniego sie wyczerpał oraz leksykonu kuchni tradycyjnej i regionalnej Gminy Trzcinica. To ostatnie zadanie obejmuje wniosek który zostanie złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ważnym elementem promocji jest organizacja dożynek gminnych, których organizatorem w tym roku jest sołectwo Pomiany. Prace przygotowawcze są juz daleko posunięte przy ogromnym zaangażowaniu mieszkańców. We współdziałaniu z Fundacja „ Wrota Wielkopolski” został wyznaczony i oznakowany szlak rowerowy. Doskonałą  wizytówką Gminy Trzcinica jest także postawa piłkarzy i działaczy obu klubów sportowych

Metadane

Źródło informacji:Romuald Trzepizur
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Romuald Trzepizur
Data wprowadzenia:2008-05-02 11:14:38
Opublikował:Romuald Trzepizur
Data publikacji:2008-05-02 11:15:38
Ostatnia zmiana:2008-05-02 11:15:51
Ilość wyświetleń:1362

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij