Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Trzcinica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 15/2009 Wójta Gminy Trzcinica z 28.05.2009r. w sprawie zmian budżetu na rok 2009.Zarządzenie  Nr 15 / 09

Wójta Gminy Trzcinica

z dnia  28 maja  2009

w sprawie zmian  budżetu  na rok 2009

 

Na podstawie :- art.30 ust.2 pkt.4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, Nr  167 poz.1759, Dz.U.z 2005 r.  Nr 172  poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 ; Dz.U.z 2006 r.  Nr 17  poz. 128 , Nr 181 poz. 1337 , z  2007 Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218 z 2008 r  Nr 180 poz.1111 , Nr 223 poz. 1458) - oraz art. 188 ust 1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych  ( Dz..U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 , Nr 169 poz.1420 ;  z 2006 r., Nr 45, poz. 319 , Nr 104  poz.708, Nr 170 poz.1217 i 1218 , Nr 187 poz.1381 Nr 249,poz.1832 , z 2007 Nr 82 poz.560,  Nr 88 poz.587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz.984 , Nr 82 poz.560  z 2008 r Nr 180 poz.1112 , Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz.1505 , z  2009 r Nr 19 poz.100) zarządzam co następuje :

§ 1

 

        W uchwale Nr XXVIII/169/08 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie budżetu   na rok 2009  zmienionej

Uchwałą Nr XXX/188/09 z dnia  12 marca  2009 w sprawie zmian budżetu na rok 2009

Uchwałą Nr XXXI/199/09 z dnia  27 kwietnia 2009 w sprawie zmian budżetu na rok 2009

oraz  Zarządzeniem  Nr 6/ 09 Wójta Gminy Trzcinica z dnia  30 marca  2009w sprawie zmian  budżetu  na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany :

 

1) W § 1 ust.1  uchwały  zwiększa się dochody  budżetu  o kwotę  128 331  zł  do kwoty

    10 837 482 zł, w tym dotacje   celowe  na realizację zadań z zakresu  administracji                

    rządowej  i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 128 331 zł  do kwoty 1 689 520 zł 

    zgodnie z  załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 

 

2) Dochody , o których mowa w § 1 ust.1 uchwały obejmują:

 

     a) – dochody  bieżące w wysokości                  10 787 482  zł

     b) -  dochody majątkowe w wysokości                    50 000 zł      

   

3) W § 2 ust.1  uchwały  zwiększa się wydatki  budżetu  o kwotę 128 331 zł  do kwoty

    13 686 902  zł, w tym wydatki  związane  z realizacją zadań z zakresu  administracji  

    rządowej  i innych zadań zleconych ustawami  o kwotę 128 331 zł do kwoty  1 689 520 zł

    zgodnie z  załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 

 

4) wydatki, o których mowa w § 2 ust.1 uchwały obejmują:

 

     a) - wydatki bieżące w wysokości  9 807 114  zł,   w tym na:     

          -  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                      5 101 947  zł,

          - dotacje                                                                                     378 920 zł,

          - wydatki na obsługę długu                                                        90 008 zł,

    b) -  wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości   2 419 646 zł.

 

 

 5) § 11  uchwały  otrzymuje brzmienie :

 

„ Ustala się  plan dochodów i wydatków  związanych z realizacją  zadań z zakresu 

   administracji rządowej i innych zadań  zleconych jednostce samorządu terytorialnego

   odrębnymi ustawami , zgodnie z  załącznikiem  nr 3 do niniejszej uchwały ” .

 

      

§ 2

 

 

Zarządzenie   wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w

Urzędzie Gminy Trzcinica.

 

 

                                                                               Wójt Gminy Trzcinica
                                                                            (-) mgr Grzegorz Hadzik

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W Zarządzeniu Nr 15/09 Wójta Gminy  Trzcinica  z dnia 28 maja  2009 w sprawie zmian budżetu  Gminy Trzcinica na rok 2009 wprowadzono następujące zmiany :

 

Zmiany budżetu po stronie dochodów:

Na podstawie pism :

 

Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3011-127/09 z dnia 13 maja 2009 r  w sprawie dotacji

celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  gminom ustawami ,  przeznaczonej na finansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie  oleju napędowego  wykorzystywanego do produkcji rolnej  przez  producentów rolnych oraz pokrycie poniesionych przez Gminę  kosztów postępowania  w sprawie jego zwrotu , 

 

- zwiększono plan dochodów   :  dział 010  rozdział  01095 § 2010 o kwotę   128 331  zł

 

 

Zmiany budżetu po stronie wydatków:

 

Na podstawie zmian dochodów wprowadzono zmiany w planie wydatków dotyczących : 

 

- zwrotu podatku akcyzowego

 

dział 010  rozdział  01010 § 4110 - zwiększenie o kwotę 189  zł – z przeznaczeniem na 

                                                        finansowanie składek ZUS od umów zlecenia

                                          § 4120 - zwiększenie o kwotę 31  zł – z przeznaczeniem na 

                                                        finansowanie składek FP od umów zlecenia 

                                         § 4170 - zwiększenie o kwotę 1 251  zł – z przeznaczeniem na 

                                                        finansowanie umów zlecenia wynikających z kosztów           

                                                        przygotowania i  wypłaty zwrotu podatku akcyzowego

                                                        rolnikom

                                          § 4300 - zwiększenie o kwotę 1 045  zł – z przeznaczeniem na

                                                        Finansowanie kosztów obsługi pocztowej 

                                          § 4430 - zwiększenie o kwotę 125 815  zł – z przeznaczeniem na 

                                                       zwrot podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju

                                                       napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 

                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                         (-) mgr Zdzisław Mikołajczyk 

Załączniki

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 15-09 (69kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 do zarządzenia nr 15-09 (71.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 do zarządzenia nr 15-09 (25.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Romuald Trzepizur
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Romuald Trzepizur
Data wprowadzenia:2009-06-23 09:55:33
Opublikował:Romuald Trzepizur
Data publikacji:2009-06-25 09:37:49
Ostatnia zmiana:2009-06-25 09:37:53
Ilość wyświetleń:673

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij