Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Trzcinica

Kolorowy pasek

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawione na Sesji w dniu 18.02.2010r.

 

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności

Wójta Gminy

w okresie od 31 grudnia 2009 roku do 18 lutego 2010 roku

 1. Zarządzenia Wójta Gminy.

 1. Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie powołania zespołu d/s opracowania projektu

Strategii rozwoju Gminy Trzcinica na lata 2010 -2020”.

 1. Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie powołania zespołu d/s opracowania projektu „Gminnego Programu Usuwania Azbestu”

 2. Zarządzenie Nr 3/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych na rok 2010.

 3. Zarządzenie Nr 4/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 19 stycznia 2010 roku zmieniające w sprawie powołania składu osobowego komisji opiniującej przyznawanie stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcinica oraz nadania regulaminu pracy komisji.

 4. Zarządzenie Nr 5/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 19 stycznia 2010 roku zmieniające w sprawie powołania Komisji Konsultacyjnej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego oraz określenia regulaminu pracy

Komisji.

 1. Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Trzcinica, Z-cę Wójta Gminy Trzcinica do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz wydania decyzji administracyjnej w zakresie świadczeń rodzinnych.


II . Uczestnictwo w spotkaniach ,szkoleniach i konferencjach.

  1. 5.01.2010r – Kobyla Góra – spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń-

gospodarka Wodna i ściekowa.

2. 10.02.10r - podsumowanie funkcjonowania w roku 2009 Komendy

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.

  1. 10.02.10r - podsumowanie funkcjonowania w roku 2009 Komendy

Powiatowej Policji w Kępnie.


 1. Udział w pracach organów Gminy Trzcinica i Samorządu lokalnego.

   1. 8.01.10r – posiedzenie Społecznej Rady d/s Sportu Gminy Trzcinica-

podsumowanie roku 2009, plany na rok 2010, elementy

Strategii Rozwoju Gminy Trzcinica.

   1. 2.02.10r – zebranie sprawozdawcze Spółki Wodnej w Trzcinicy,bieżąca

działalność ,sprawy organizacyjne, plany na rok 2010,

współpraca z UG w Trzcinicy.

 1. 2.02.10r - spotkanie sołtysów,przewodniczących KGW Gminy

Trzcinica,podsumowanie roku 2009, plany na 2010 rok

działania w zakresie kultury, informacja na temat dróg . powiatowych i gminnych.


IV . Sprawy bieżące


 1. 6.01.10r - spotkanie z przedstawicielami Cechu Rzemiosł Różnych

w Kępnie

 1. 7.01.10r - spotkanie z przedstawicielami KGW oraz Ośrodka

Doradztwa Rolnego-sprawy szkoleniowe, bieżąca działalność

 1. 7.01.10r - noworoczne spotkanie ZEiR w Trzcinicy

 2. 9.01.10r - zebranie podsumowujące działalność OSP Laski

 3. 12.01.10r - rozpoczęcie kursu komputerowego w ramach działania

Fundacji „Wrota Wielkopolski” w ZS w Trzcinicy.

 1. 13.01.10r. - ustalenia dotyczące Powiatowego Finału Konkursu Wiedzy

o Ziemi Kępińskiej.

 1. 16.01.10r - zebranie podsumowujące działalność OSP Trzcinica.

 2. 17.01.10r - V Gminny Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy

Trzcinica w ZS w Trzcinicy.

 1. 18.01.10r - uroczystość 90-lecia powrotu Gminy Trzcinica do

Macierzy

 1. 18.01.10r - ustalenia dotyczące organizacji ruchu oraz ewidencji dróg

na terenie Gminy Trzcinica

 1. 30.01.10r – zebranie podsumowujące działalność OSP Pomiany.

 2. 31.01.10r - zebranie podsumowujące działalność OSP Wodziczna

 3. 05.02.10r. - ustalenia dotyczące prac w Bibliotece Filialnej w Laskach.

 4. 06.02.10r. - rocznica 90-lecia powrotu do Macierzy w ZS Laski

15. 06.02.10r - zebranie podsumowujące działalność OSP w Kuźnicy Trz.

16. 08.02.10r - rozpoczęcie kursu gimnastyki w ramach działania Fundacji

Wrota Wielkopolski” w ZS w Laskach.

17. 10.02.10r - otwarcie Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Kępnie

. 18. 10.02.10r - eliminacje Powiatowe XIV Konkursu „Wiedzy o

Wielkopolsce” w ZS w Trzcinicy

   1. 15.02.10r - udział w uroczystości nadania tytułu „Przyjaciel Kępna”

   2. 16.02.10r - III Gminny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej w ZS w

Laskach

   1. 16.02.10r - kontrola przez PUP w Kępnie -prace interwencyjne i roboty

publiczne

   1. 16.02.10r - spotkanie integracyjne ZE i R w Trzcinicy

   2. 17.02.10r - narada w Wielkopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń

Wodnych w Poznaniu – Inspektorat w Kępnie

   1. 18.02.10r - posiedzenie Komisji Konsultacyjnej w sprawie

opiniowania ofert roku 2010 na zadania publiczne.


XLI Sesja

Rady Gminy Trzcinica

zwołana na dzień 18 luty 2010 roku.


Sprawozdanie

Wójta Gminy Trzcinica z realizacji uchwał Rady Gminy przyjętych na XL Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 grudnia 2009 roku .

Podczas obrad XL sesji Rady Gminy przyjęto 8 uchwał.

1. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Trzcinica.

2. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2009 rok.

3. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2010.

4. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.

5. w sprawie przyjęcia na 2010 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie oraz specjalności i form kształcenia zawodowego, na które dofinansowanie jest przyznawane.

6. w sprawie zmian w „ Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Trzcinica na lata 2009 -2013”

7. zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany statutu Gminy Trzcinica.

8. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2010 r.


Uchwały w terminie zostały wysłane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Organizacji Oddziału zamiejscowego w Kaliszu. Uchwały w w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Trzcinica, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcinica na rok 2010 oraz. zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany statutu Gminy Trzcinica zostały wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Inspektor

(-) Gawlik DonataSPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

od 31.12.2009r. do 18.02.2010r.

1.Cały czas prowadzona jest akcja odśnieżania i usuwania śliskości dróg przez firmę EKO Ostrowski z Trzcinicy i dwóch pracowników robót interwencyjnych przy chodnikach i placach gminnych i powiatowych.

2.Dokonano usunięcia zmrożonego zlodowaciałego śniegu z dachu i rynien budynku komunalnego Piotrówka Nr 22 , powodującego zacieki w mieszkaniach.

3. Sporządzono sprawozdania do GUS za rok 2009.

4. Dokonano wymiany trzech wodomierzy.

5. Usunięto awarię w hydroforni w Trzcinicy oraz w studni wodomierzowej w Trzcinicy.

6. Usunięto awarię na przyłączu wodociągowym na ul. Zielonej i ul. Kwiatowej w m. Trzcinica.

7. Przygotowano i złożono wniosek na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę – Laski ul. Kościelna (PROW) .

8. Rozstrzygnięto przetarg na remont domów ludowych w Wodzicznej, Trzcinicy, Laskach i Piotrówce oraz remont budynku socjalnego przy boisku sportowym w Trzcinicy, a także przetarg na remont biblioteki filialnej w Laskach.

Kierownik Referatu

(-) Andrzej Stryjakiewicz

Sprawozdanie

z działalności międzysesyjnej w zakresie spraw działalności i inicjatyw

gospodarczych

od 31 grudnia 2009 roku roku do 18 lutego 2010 roku.Do ewidencji działalności gospodarczej w powyższym okresie wpisano

następujące osoby;


1. Michał Fiołka - Trzcinica ul.Jana Pawła II 77- PPHU „STAh”

2. Joanna Jaworska - Laski ul.Armii Krajowej 5- Zakład Montaży i Usług

Przemysłowych

3. Małgorzata Udała - Nowa Wieś 15- działalność usługowa związana z

zagospod. terenów zieleni,pozostałe sprzątanie


Dokonano 27 zmian w działalności gospodarczej już istniejącej.

Wydano trzy zaświadczenia o zawieszeniu działalności gospodarczej.


Wydano jedno zaświadczenie o wznowieniu wykonywania działalności

gospodarczej.

Wydano osiem decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.


Inspektor

(-) Zofia Kwaśniak

Metadane

Źródło informacji:Romuald Trzepizur
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Romuald Trzepizur
Data wprowadzenia:2010-02-19 12:34:02
Opublikował:Romuald Trzepizur
Data publikacji:2010-02-22 12:36:50
Ostatnia zmiana:2010-02-22 12:37:15
Ilość wyświetleń:1014

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij