Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Trzcinica

Kolorowy pasek

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawione na Sesji w dniu 28.04.2010 r.

 

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności

Wójta Gminy


w okresie od 29 marca do 28 kwietnia 2010 roku.

 


I. Zarządzenia Wójta Gminy.

 1. Zarządzenie Nr 12/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Laskach.

 2. Zarządzenie Nr 13/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek budżetowych na rok 2010.

 3. Zarządzenie Nr 14/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Trzcinica konkursu pn. „Najpiękniejszy ogród”.

 4. Zarządzenie Nr 15/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Trzcinica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 

II . Uczestnictwo w spotkaniach ,szkoleniach i konferencjach.

  1. 31.03.2010r -szkolenie w ramach Grupy Wymiany Doświadczeń- gospodarka komunalna,problematyka wodno-ściekowa- Czajków

  2. 09-04-2010r – udział w posiedzeniu Społecznej Rady SP ZOZ w Kępnie-sprawy bieżące,podsumowanie finansowe,finanse i działania roku 2010.

  3. 22.04.2010r – udział w szkoleniu WOKiSS w Sycowie – warsztaty medialne,sytuacje kryzysowe.

  4. 26.04.2010r -szkolenie w ramach Grupy Wymiany Doświadczeń-gospodarka komunalna,prezentacja charakterystyk oczyszczalni przydomowych-podsumowanie cyklu szkoleń – UG w Trzcinicy.


III. Udział w pracach organów Gminy Trzcinica i Samorządu lokalnego.

              1.   13.04.2010r – udział w posiedzeniu Komisji Zdrowia,Oświaty,Kultury i Sportu,Spraw Socjalnych bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż-

                    odpłatność w przedszkolach,kalendarz imprez kulturalnych,sprawy bieżące.

              2.   21.04.2010r- udział w posiedzeniu Komisji Planowania,Budżetu i Finansów.Realizacja budżetu w 2009 roku,informacja na temat wykonania 

                    budżetu za I kwartał 2010 roku,sprawy bieżące.

              3.   27.04.2010r -udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej- kontrola budżetu poszczególnych drużyn i klubów sportowych,które otrzymują

                    dofinansowanie w roku 2009 oraz plan na 2010 rok.

 

IV . Sprawy bieżące

  1. 8.04.2010r – przegląd drogi Smardze- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg,Skarbnik Powiatu – sprawa remontu drogi.

  1. 12.04.2010r – spotkanie w ZS w Laskach-spotkanie z Radą Pedagogiczną, sprawy bieżące, planowany konkurs na stanowisko dyrektora.

  1. 13.04.2010r – PUP w Kępnie – programy przeciwdziałania bezrobociu,sprawy bieżące.

  2. 14.04.2010r – XIV Powiatowy Finał Wiedzy o Ziemi Kępińskiej w ZS Laski

              5.   15.04.2010r – msza okolicznościowa żałobna w Kościele Parafialnym w Trzcinicy.

  1. 15.04.2010r – uroczystości dotyczące 70 rocznicy Katynia w ZS Laski.

  2. 15.04.2010r - spotkanie z pracownikami interwencyjnymi-sprawy bieżące,zasady BHP.

  3. 16.04.2010r – msza okolicznościowa żałobna w Kościele Parafialnym w Laskach.

  4. 19.04.2010r – podpisanie umowy na wykonanie inwestycji „Przedszkole-budowa wielofunkcyjnej placówki zaspakającej potrzeby oświatowe,kulturalne i społeczne w m.Trzcinica.”

  5. 19.04.2010r – podpisanie umowy na wykonanie inwestycji w Laskach.

  6. 19.04.2010r - walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze ZNP – ZS Trzcinica- wybór władz, sprawy bieżące.

  7. 21.04.2010r – kontrola WFOŚi GW w Poznaniu-udzielona pożyczka w 2009 roku.

  8. 21.04.2010r - zakończenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla seniorów w ZS Laski

  9. 23.04.2010r - Gminny Konkurs Ortograficzny w ZS Trzcinica

  10. 23.04.2010r – narada Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Trzcinica- problematyka kontroli zarządczej i zasad ich koordynacji,sprawy bieżące,projekty organizacyjne szkół.XLIII Sesja

Rady Gminy Trzcinica

zwołana na dzień 28 kwietnia2010 roku.

 

Sprawozdanie

Wójta Gminy Trzcinica z realizacji uchwał Rady Gminy przyjętych na XLII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 marca 2010 roku .

 

Podczas obrad XLII sesji Rady Gminy przyjęto 5 uchwał :

1. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

2. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

3. w sprawie wydatków , które nie znajdują pokrycia w planie wydatków w roku 2010.

4. w sprawie przystąpienia Gminy Trzcinica do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

5. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Uchwały w terminie zostały wysłane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Organizacji Oddziału zamiejscowego w Kaliszu.


    sp. Inspektor

(-) Gawlik Donata.SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ

od 30.03.2010r. do 28.04.2010r.

 

1. Usunięto awarię na sieci wodociągowej w Trzcinicy na rurociągu do Pomian.

2. Usunięto awarię na przyłączu wodociągowym w Piotrówce.

3. Wymiana pompy głębinowej w studni w Teklinie.

4. Usunięcie awarii na rurociągu tłocznym z przepompowni do oczyszczalni w Laskach.

5. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „Przedszkole – budowa wielofunkcyjnej placówki zaspokajającej potrzeby edukacyjne, kulturalne i społeczne w m. Trzcinica, ul. Szkolna”.

6. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią oraz wymianą sieci wodociągowej z AC na PCV z przyłączami wraz z odtworzeniem dróg w m. Laski w m. Laski - II etap”.

7. Ogłoszono przetarg na konserwacje dróg gminnych w miejscowościach: Piotrówka, Teklin, Ignacówka Pierwsza, Trzcinica, ul. Kwiatowa.

8. Wykonano naprawy dróg masą asfaltową na zimno.

9. Zakupiono kamień do remontu dróg gminnych.

10. Wykonano dokumentację na budowę latarni – oświetlenia ulicznego w m. Piła i Aniołka Parcele.

11. Wykonano dokumentację na przebudowę dróg gminnych w m. Wodziczna – Ignacówka II, Kuźnica Trzcińska i Smardze.

12. Zlecono wykonanie badań stanu technicznego kotłów CO w budynkach komunalnych.

13. Zlecono wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach i obiektach komunalnych.

14. Uprzątnięto śmieci przy wszystkich głównych drogach asfaltowych w gminie.

15. Podpisano umowę na wykonanie modernizacji Domu Ludowego w Smardzach.

16. Zakupiono 2 pojemniki do zbiórki przeterminowanych leków i rozstawiono w aptekach w Trzcinicy i Laskach.

17. Dokonano nasadzeń drzew w sołectwach:

Trzcinica – jarzębina 15 szt. oraz sadzonki kwiatów ozdobnych (na rondo)

Pomiany – tuja 30 szt., tuja kulista 6 szt., jarzębina 15 szt.

Kuźnica Trzcińska – tuja kulista 6 szt., tuja 60 szt.

Laski – głóg 39 szt., lipa 8 szt.

Piotrówka – tuja 50 szt.

Smardze – tuja 10 szt.

 

      Kierownik Referatu

(-) Andrzej Stryjakiewicz

 


 

Sprawozdanie

z działalności międzysesyjnej w zakresie spraw

działalności i inicjatyw gospodarczych

od 29 marca 2010 roku roku do 28 kwietnia 2010 roku.

 

Do ewidencji działalności gospodarczej wpisano następujące osoby:

1. Żurawa Łukasz - Piotrówka 11- Firma Usługowo-Handlowa

2. Joanna Samulska – Smardze 54 – biuro rachunkowe „PARAGRAF”.Dokonano trzech zmian w działalności gospodarczej już istniejącej.

Wydano jedno zaświadczenia o zawieszeniu działalności gospodarczej.

Wydano cztery zaświadczenie o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wydano trzy decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.

 


 

       Inspektor

(-) Zofia Kwaśniak


Metadane

Źródło informacji:Romuald Trzepizur
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Romuald Trzepizur
Data wprowadzenia:2010-05-17 14:06:47
Opublikował:Romuald Trzepizur
Data publikacji:2010-05-19 12:47:43
Ostatnia zmiana:2010-05-19 12:47:57
Ilość wyświetleń:991

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij