Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Trzcinica

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 48/2010 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian budżetuGminy Trzcinica na rok 2010.

Zarządzenie  Nr 48/ 10

Wójta Gminy Trzcinica

z dnia 28 października  2010

w sprawie zmian  budżetu Gminy Trzcinica  na rok 2010

 

                  Na podstawie :- art.30 ust.2 pkt.4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203,Nr  167 poz.1759, Dz.U.z 2005 r.  Nr 172  poz. 1441,Nr 175 poz. 1457 ; Dz.U.z 2006 r.  Nr 17  poz. 128 , Nr 181 poz. 1337 , z  2007 Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218 , z 2008 r  Dz.U. Nr 180 poz.1111 , Nr 223 poz. 1458 , z 2009 Dz.U. Nr 52 poz. 420 , Nr 157  poz. 1241 , z 2010 r Nr 28 poz. 142 i 146 . )  - oraz art. 257 ust. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r

o finansach publicznych  ( Dz.U. nr 157 poz. 1240 ; zm. Dz.U. z 2010 r Nr 28 poz. 146 ) zarządzam co następuje :

 

§ 1

 

W uchwale Nr XL /237/ 09 Rady Gminy Trzcinica z dnia  30 grudnia 2009 r w sprawie  budżetu na rok 2010  zmienionej

uchwałą Nr XLI/234/10 z dnia  18 lutego  2010 r w sprawie zmian budżetu i w budżecie  na rok 2010 

uchwałą Nr XLII/246/10 z dnia  29 marca  2010 r w sprawie zmian budżetu i w budżecie  na rok 2010 

uchwałą Nr XLIII/253/10 z dnia  28 kwietnia 2010 r w sprawie zmian budżetu i w budżecie  na rok 2010 

uchwałą Nr XLIV/259/10 z dnia  27 maja  2010 r w sprawie zmian budżetu i w budżecie  na rok 2010 

uchwałą Nr XLVI/262/10 z dnia  30 czerwca  2010 r w sprawie zmian budżetu i w budżecie  na rok 2010  oraz

uchwałą Nr XLVII/266/10 z dnia  26 sierpnia   2010 r w sprawie zmian budżetu i w budżecie  na rok 2010  oraz

uchwałą Nr XLVIII /279/10 z dnia  30 września  2010 r w sprawie zmian budżetu i w budżecie  na rok 2010  oraz

zarządzenie  Nr 24 / 10 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 18 czerwca 2010 w sprawie zmian  budżetu Gminy Trzcinica  na rok 2010

zarządzenie  Nr 32 / 10 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 20 lipca  2010 w sprawie zmian  budżetu Gminy Trzcinica  na rok 2010

zarządzenie  Nr 34 / 10 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 2 sierpnia  2010 w sprawie zmian  budżetu i w budżecie  Gminy Trzcinica  na rok 2010

 

wprowadza się następujące zmiany

 

1) w § 1 ust.1 uchwały zwiększa się dochody budżetu  o kwotę 27 717   zł  do 

    kwoty 11 442 085,87  zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w  

    tym:

            - dochody bieżące w kwocie 11 402 485,87 zł  

            - dochody majątkowe  w kwocie 39 600  zł          

 

2) w § 1 ust.2 pkt.1 uchwały zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z 

    zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami o kwotę

    19 724 zł do kwoty 1 700 628 zł , zgodnie z  załącznikiem  Nr 3 do niniejszej

    uchwały

 

4) w § 2 ust.1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 27 717 zł do

    kwoty  13 465 036,87  zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały ,

    z  tego

 

    - wydatki bieżące    10 938 670,87 zł

    - wydatki majątkowe 2 526 366 zł

 

5) § 2 ust.2 pkt.1 zwiększa się wydatki  na realizację zadań z zakresu administracji

     rządowej i  innych zadań  zleconych ustawami o kwotę 19 724  zł do kwoty

    1 700 628 zł , zgodnie z załącznikiem  Nr  4 do niniejszej uchwały

 

§ 2.

 

Zarządzenie   wchodzi w życie  z dniem podjęcia i podlega  ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzcinica.

 

   Wójt Gminy Trzcinica

(-) mgr Grzegorz Hadzik

 

 

Uzasadnienie

 

 

W Zarządzeniu Nr 48/10 Wójta Gminy Trzcinica  z dnia 28 października 2010 w sprawie zmian  budżetu Gminy Trzcinica na rok 2010 wprowadzono następujące zmiany :

 

 

Zmiany budżetu po stronie dochodów

 

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego  FB.I-7.3011-359/10  z dnia 14 października 2010 r  zwiększa się plan dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

- dział 854  rozdział 85415 § 2030 - o kwotę  7 491   

 

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego  FB.I-7.3011-336/10 z dnia 5 października 2010 r zwiększa się plan dotacji celowej na sfinansowanie  kosztów prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień  awansu zawodowego

- dział 801  rozdział 80195 § 2030 - o kwotę  117   

 

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego  FB.I-7.3011-350/10 z dnia 8 października 2010 r wprowadza się zmiany w planie  dotacji celowej na sfinansowanie   składek na ubezpieczenia zdrowotne  opłacane za niektóre osoby pobierające  zasiłek stały z pomocy społecznej

 

- dział 852  rozdział 85213 § 2010 -  zmniejszenie o kwotę  485   

- dział 852  rozdział 85213 § 2030 -  zwiększenie  o kwotę  385   

 

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DKL -3101-32/10 z dnia 12 października  2010 r oraz   nr DKL -3101-33/10 z dnia 19 października  2010 r  w sprawie dotacji  celowej  na  finansowanie  wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem  wyborów do rad gmin, wyborów  wójtów  zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r wyodrębnia się plan dochodów 

 

-  dział 751 rozdział 75109 § 2010 o kwotę  20 209    

 

 

Zmiany budżetu po stronie wydatków 

 

Na podstawie  otrzymanej dotacji  ustala się plan dotyczący wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem  wyborów do rad gmin, wyborów  wójtów  zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r

 

-  dział 751 rozdział 75109 § 3030 o kwotę  11 800   

                                            § 4110 o kwotę       440 zł

                                            § 4120 o kwotę         73 zł                                                                                                                                                                

                                            § 4170 o kwotę    3 303 zł                                                                                                     

                                            § 4210 o kwotę    2 240 zł

                                            § 4300 o kwotę    1 203 zł

                                            § 4410 o kwotę       750 zł

                                            § 4740 o kwotę        100 zł

                                            § 4750 o kwotę        300 zł

 

Zwiększono plan wydatków związanych z pracami komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień  awansu zawodowego

-  dział 801 rozdział 80195 § 4170 o kwotę  117 zł 

 

Zwiększono plan wydatków na świadczenia  pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

-  dział 854 rozdział 85415 § 3240 o kwotę  7 491 zł 

 

Wprowadzony zmiany w planie wydatków na sfinansowanie  składek  ubezpieczenia zdrowotnego  opłacanego za niektóre osoby pobierające  zasiłek stały z pomocy społecznej

 

-  dział 852 rozdział 85213 § 4130 zmniejszenie o kwotę  100 zł 

 

Rozdysponowano rezerwę ogólną  zwiększając odpowiedni planu wydatków

na zakup usług pozostałych oraz kosztów ubezpieczeń majątkowych realizowanych przez  Urzędu Gminy oraz wydatki związane z funkcjonowaniem sportu w Gminie  

-  dział 750 rozdział 75023 § 4300 o kwotę  5 000     

-  dział 750 rozdział 75023 § 4430 o kwotę  5 000     

-  dział 926 rozdział 92605 § 4210 o kwotę   5 000 zł 

 

 

   Wójt Gminy Trzcinica

(-) mgr Grzegorz Hadzik

 

Załączniki

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 48-10 (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 do zarządzenia nr 48-10 (82.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 do zarządzenia nr 48-10 (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 do zarządzenia nr 48-10 (72.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Romuald Trzepizur
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Romuald Trzepizur
Data wprowadzenia:2010-12-28 07:42:22
Opublikował:Romuald Trzepizur
Data publikacji:2011-01-10 15:04:34
Ostatnia zmiana:2011-01-10 15:05:16
Ilość wyświetleń:573

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij