Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Trzcinica

Kolorowy pasek

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawione na Sesji w dniu 28.11.2011r.

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności
Wójta Gminy w okresie od 27 października 2011 roku do 28 listopada 2011 roku.


I. Zarządzenia   Wójta  Gminy.

1. Zarządzenie Nr 54/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 28 października 2011 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek  budżetowych ujętych w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2011.
2. Zarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 10 listopada 2011 r. w      sprawie projektu budżetu Gminy Trzcinica na rok 2012
3. Zarządzenie Nr 56/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2011-2028.
4. Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcinica na rok 2011.
5. Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek budżetowych ujętych w budżecie Gminy Trzcinica na rok 2011.
6. Zarządzenie NR 59/2011 Wójta Gminy Trzcinica z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków jednostek budżetowych ujętych   w projekcie budżetu Gminy Trzcinica na rok 2012.

 

II.     Uczestnictwo w spotkaniach ,szkoleniach i konferencjach.
1. 10.11.11r – uroczystość Narodowego Święta Niepodległości przy UG
 w Trzcinicy
2. 11.11.11r -  uroczystość Narodowego Święta Niepodległości w Laskach
3. 18.11.11r – uroczyste spotkanie z okazji Dnia Patrona w ZS w Trzcinicy
4. 20.11.11r -  udział w spotkaniu z okazji XV-lecia chóru „Laskowianie”.


III.  Udział  w pracach  organów  Gminy Trzcinica i  Samorządu lokalnego.
         
1.  21.11.11r. - udział w posiedzeniu  Komisji  Rewizyjnej  Rady Gminy Trzcinica- analiza celowości ponoszonych wydatków:delegacji, kilometrówki,koszty utrzymania samochodu służbowego za 2010 i 2011 r,przeanalizowanie kosztów związanych z zakupem energii:paliwa stałe,ciekłe,prąd elektryczny,baterie itp.ponoszonych przez Gminę za 2010 i 2011 r , sprawy bieżące.
2.  22.11.11r -  udział w posiedzeniu Komisji Zdrowia,Oświaty,Kultury i Sportu,Spraw Socjalnych,bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż. Rady Gminy Trzcinica- informacja kierownika Komisariatu Policji o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Trzcinica,informacja w sprawie profilaktyki prowadzenia przez szkoły związanej z przeciwdziałaniem agresji i uzależnieniom,sprawozdanie pełnomocnika d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – osiągnięcia i porażki,analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty oraz egzaminu gimnazjalisty -wnioski, sprawa dowozu osób niepełnosprawnych,sprawy bieżące
3. 28.11.11r -  udział w debacie przedsesyjnej w sprawie budżetu 2012 roku.

 

IV .   Sprawy  bieżące
        
1. 28.10.11r – podpisanie umowy odśnieżanie i utrzymanie dróg w okresie  zimy 2011/2012
2. 28.10.11r – uroczysty odbiór inwestycji w miejscowości Laski
3. 28.10.11r – udział  w  „Wieczornicy pod wodziczańską lipą”,spotkanie autorskie i z lokalnymi twórcami.
4. 31.10.11r – dostarczenie i odbiór dokumentacji Urząd Marszałkowski w Poznaniu
5. 3.11.2011r – spotkanie w sprawie „Inwestora” UMiG w Kępnie
6. 4.11.11r -   spotkanie  w sprawie przekazania nieruchomości PKP  w UMiG w Kępnie
7. 4.11.11r – uroczystość 100-lecia urodzin Pani Marty mieszkanki sołectwa Wodziczna
8. 9.11.11r – rozpoczęcie odbioru obiektu przedszkola Trzcinica.
9. 9.11.11r – kontrola OSP Trzcinica przez PPSP w Kępnie
10.  9.11.11r -  Dzień Seniora Aniołka Pierwsza
11.  10.11.11r – Narodowe Święto Niepodległości Szkoła Podstawowa w Trzcinicy
12.  10.11.11r -  spotkanie z urbanistą w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,sprawy bieżące.
13.  14.11.11r – przekazanie dokumentacji dotyczącej wniosku „ORLIK” w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.
14.  15.11.11r -  udział w posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Wrota Wielkopolski”- ocena  operacji w ramach „Małych projektów” w Baranowie.
15.  16.11.11r -  Narodowe Święto Niepodległości Gimnazjum w Trzcinicy
16.  16.11.11r -  szkolenie dla rolników – grupy producentów,spółdzielnie produkcyjne w UG w Trzcinicy.
17.  17.11.11r -  Urząd Marszałkowski w Poznaniu -podpisanie aneksu do umowy,Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – odbiór dokumentacji.
18.  19.11.11r -  spotkanie dla seniorów zorganizowane przez ZEiR w Trzcinicy
19.  21.11.11r -  spotkanie robocze w sprawie „Kalendarza Imprez Kulturalnych na rok 2012”  z przedstawicielami zespołów szkół,bibliotek, KGW,stowarzyszeń w UG w Trzcinicy.
20.  21.11.11r -  udział w posiedzeniu GKP i RPA i N w Trzcinicy- sprawy bieżące,kontrola sklepów,świetlic środowiskowych,zajęcia profilaktyczne.
21.  22.11.11r -  konsultacje społeczne  w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
22.   23.11.11r. - wizja lokalna z przedstawicielami PZD w Kępnie w miejscowości Smardze wraz z przedstawicielami Gminy Trzcinica i sołectwa Smardze.
23.  23.11.11r -  dostarczenie dokumentacji do  PCPR w Kępnie.
24.  24.11.11r -  spotkanie z przedstawicielami Sołectwa Pomiany w wyremontowanym obiekcie nr „18”.
25.  25.11.11r -  kontrola PUP w Kępnie -roboty interwencyjne
26.  27.11.11r -  Dzień Seniora w Laskach.

 

 

 XIII  Sesja 
Rady Gminy Trzcinica
zwołana na dzień 28 listopada  2011  roku.

 

Sprawozdanie
Wójta Gminy Trzcinica z realizacji uchwał  Rady Gminy przyjętych na   XII Sesji Rady Gminy  odbytej  w dniu 27 października  2011 roku .


 
Podczas obrad  XII  sesji Rady Gminy   przyjęto 7 uchwał   :
 
1. w sprawie podatku od nieruchomości na 2012rok.
2. w sprawie określenia  wysokości  rocznych  stawek podatkowych od środków transportowych .
3. w sprawie  zatwierdzenia  taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz za zrzut ścieków do oczyszczalni ścieków w Laskach.
4. w sprawie obniżenia  średniej  ceny skupu 1 q żyta , przyjmowanej jako podstawę do obliczania stawki podatku rolnego.
5. w sprawie opłaty od posiadania psów.
6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Trzcinica na lata 2011 - 2028
7. w sprawie zmiany  budżetu i w budżecie gminy na 2011 r.

Uchwały w terminie  zostały wysłane  do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Organizacji Oddziału zamiejscowego w Kaliszu oraz uchwały podatkowe wysłane zostały do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .  
  

  

    sp. inspektor

(-) Gawlik Donata

 

SPRAWOZDANIE
Z   DZIAŁALNOŚCI   MIĘDZYSESYJNEJ
od  28.10.2011r.   do 28.11.2011r.


1. Usunięto awarię i zamontowano zasuwę  O 100 na sieci wodociągowej w m. Trzcinica ul. Jana Pawła II;
2. Przestawienie hydrantu w m. Kuźnica Trzcińska.
3. Trwają prace przy  opracowaniu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Laski i Smardze oraz zmianie MPZP Trzcinica i Laski Park.
4. Dokonano odbioru technicznego kolejnego etapu robót w przedszkolu w Trzcinicy.
5. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż sprężarek.
6. Ułożono płytki przed wjazdem do Domu Ludowego w Laskach
7. Wykonano remont mostu na rzece Pomiance w Kuźnicy Trzcińskiej.
8. Wykonano remont podłogi w sali Domu Ludowego w Pomianach
9. Wykonano remont budynku gospodarczego w Pomianach 18.
10. Dokonano remontu instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy w Trzcinicy.
11. Dokonano remontu dróg w m. Siemionka, Laski ul. Mostowa, Kuźnica Trzc. - Piła
12. Ogłoszono przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Trzcinicy, przy ul. Lipowej 6.

 

     Kierownik Referatu

(-) Andrzej Stryjakiewicz

 

Sprawozdanie  


z działalności międzysesyjnej w zakresie spraw działalności i inicjatyw gospodarczych
   
     od 27 października 2011 roku roku do 28 listopada 2011 roku.

W powyższym okresie do ewidencji działalności gospodarczej wpisano  następujące osoby:

1. Natalia  Dastych – Trzcinica ul. Kwiatowa 13 -  Studio Odnowy
                                 Biologicznej „AFRODYTA”.

 

Dokonano  czterech  zmian  w  działalności  gospodarczej  już  istniejącej.

Wydano cztery zaświadczenia o zawieszeniu wykonywania działalności  

gospodarczej.

Wydano trzy decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.

 

 

       Inspektor

(-) Zofia Kwaśniak


 

Metadane

Źródło informacji:Romuald Trzepizur
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Romuald Trzepizur
Data wprowadzenia:2011-11-29 11:07:39
Opublikował:Romuald Trzepizur
Data publikacji:2011-12-08 09:11:17
Ostatnia zmiana:2011-12-08 09:11:20
Ilość wyświetleń:892

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij