Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Trzcinica

Kolorowy pasek

Informacja o XVIII Sesji Rady Gminy Trzcinica w dniu 20 czerwca 2012 r.

                           

Przewodniczący Rady Gminy Trzcinica zawiadamia,

że w dniu 20 czerwca 2012 roku tj. środa o godz. 14.00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Trzcinica.

 

Posiedzenie Sesji odbędzie się w sali Nr 10 w Urzędzie Gminy Trzcinica.

 

Porządek obrad XVIII Sesji Rady Gminy:

 

1.     Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad XVIII Sesji Rady Gminy.

2.     Sprawozdanie Wójta Gminy Trzcinica z działalności  międzysesyjnej oraz z realizacji uchwał podjętych na Sesji Rady Gminy.

3.   Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcinica za rok 2011 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.

4.   Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium  wójtowi Gminy Trzcinica wraz z opinią RIO o wniosku komisji.

5.   Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Trzcinica za 2011 r.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzcinica za 2011 r.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Trzcinica za 2010 r.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzcinica absolutorium za 2011r.  

9.   Podjęcie uchwały  w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.

10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2012r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian budżetu i w budżecie Gminy Trzcinica na 2012 r.

12. Podjęcie  uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Laski i m. Smardze.

13. Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia w roku 2012 kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z realizacją  wydatków majątkowych  14 Podjecie uchwały  zaciągnięcia w roku 2012 kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

15. Podjecie uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcinica, dla obszaru położonego w zachodniej części wsi Trzcinica.

16. Informacja  Komendanta Powiatowego PSP  na temat stanu  bezpieczeństwa  na terenie gminy i powiatu , oraz na temat zabezpieczenia przeciwpożarowego.

17. Przyjęcie protokółu z obrad   XVII Sesji Rady Gminy.

18. Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje.

19. Wolne głosy i wnioski.

20. Zakończenie.

 

 Podstawa  do zwolnienia

art. 25, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz  z 2012 r.   poz.562).

 

Metadane

Źródło informacji:Roman Jokiel
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Roman Jokiel
Data wprowadzenia:2012-06-08 14:39:14
Opublikował:Roman Jokiel
Data publikacji:2012-06-08 14:43:40
Ostatnia zmiana:2012-06-08 14:43:51
Ilość wyświetleń:926

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij