Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Trzcinica

Kolorowy pasek

Ogłoszenie Wójta Gminy Trzcinica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcinica, dla obszaru obejmującego sołectwa Laski i Smardze

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TRZCINICA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcinica,

dla obszaru obejmującego sołectwa Laski i Smardze

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647)zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcinica, dla obszaru obejmującego sołectwa Laski i Smardze, w dniach od 23.07.2012r. do 22.08.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w Trzcinicy, ul. Jana Pawła II 47, 63 – 620 Trzcinica,w godz. od 10.oo do 14.oo.

Obszar objęty „Zmianą Studium” dotyczy sołectw Laski i Smardzew ich granicach administracyjnych.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie „Zmiany Studium” rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.08.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Trzcinicao godz. 13.oo.

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu „Zmiany Studium”.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Trzcinica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.09.2012r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, projekt „Zmiany Studium” podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa
w opracowywaniu dokumentu w okresie jego wyłożenia do wglądu publicznego, o którym mowa wcześniej.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Trzcinica, ul. Jana Pawła II 47, 63 – 620 Trzcinicaw godz. od 10oo do 14oo.W postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Trzcinicaw nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.09.2012r. w sposób określony powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Trzcinica.

 

                                                                                                                                             Wójt Gminy Trzcinica

                                                                 (-) mgr Grzegorz Hadzik

 

Metadane

Źródło informacji:Roman Jokiel
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Roman Jokiel
Data wprowadzenia:2012-07-19 12:18:58
Opublikował:Roman Jokiel
Data publikacji:2012-07-19 12:25:59
Ostatnia zmiana:2012-07-19 12:32:54
Ilość wyświetleń:883
Urząd Gminy Trzcinica
ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij