Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Trzcinica

Kolorowy pasek

Informacja o XX Sesji Rady Gminy Trzcinica w dniu 28 sierpnia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Trzcinica zawiadamia,

że w dniu 28 sierpnia 2012 roku tj. wtorek o godz. 14.00 odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Trzcinica.

 

Posiedzenie Sesji odbędzie się w sali Nr 10 w Urzędzie Gminy Trzcinica.

 

Porządek obrad XX Sesji Rady Gminy:

 

1.       Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad  XX Sesji Rady Gminy.

2.        Sprawozdanie Wójta Gminy Trzcinica z działalności  międzysesyjnej oraz z realizacji uchwał podjętych na Sesji Rady Gminy. 

3.      Informacja Wójta Gminy Trzcinica

-  o przebiegu wykonania budżetu za okres od 1.01.2012. do 30.06.2012 r.

-  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za okres 1.01.2012 r. do 30.06.2012 w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,

-  o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za okres 1.01.2012 r. do 30.06.2012r.

4.      Podjecie uchwały  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Trzcinica na lata 2012 – 2028

5.      Podjecie uchwały  w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2012 kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków majątkowych.

6.      Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

7.       Podjecie uchwały w sprawie ustanowienia zabezpieczenia pożyczki w formie weksla własnego ' in blanco”.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  budżetu i w budżecie gminy na 2012 r.

9.       Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzcinica na lata 2012 – 2016.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji programu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

11.    Wydanie opinii Rady Gminy w sprawie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego  FOGR – dróg  gminnych na 2013rok.

12.    Informacja  dyrektorów Zespołów Szkół o stanie przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 ( ilość klas, liczba dzieci w klasach, liczba nauczycieli zatrudnionych w porównaniu do roku szkolnego 2011/2012.

13.      Przyjęcie protokołu  z XIX sesji Rady Gminy. 

14.      Interpelacje oraz odpowiedzi na interpelacje.

15.      Wolne głosy i wnioski.

12.   Zakończenie.

 

 

 Podstawa  do zwolnienia

art. 25, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz  z 2012 r.   poz.562)

 

Metadane

Źródło informacji:Roman Jokiel
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Roman Jokiel
Data wprowadzenia:2012-08-20 12:53:57
Opublikował:Roman Jokiel
Data publikacji:2012-08-20 12:59:03
Ostatnia zmiana:2012-08-20 13:01:11
Ilość wyświetleń:794

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij