Sekretarz Gminy Trzcinica mgr Renata Ciemny

tel. (62) 78 15 003
fax (62) 78 15 001

e-mail: sekretarz@trzcinica.com.pl

ul. Jana Pawła II 47
63 - 620 Trzcinica
powiat kępiński
woj. wielkopolskie

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w

szczegolności:

1) wykonywanie obowiązkow zwierzchnika służbowego wobec pracownikow Urzędu,

2) kierowanie pracą Referatu Organizacyjnego,

3) zapewnienie dyscypliny pracy w Urzędzie oraz przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i

jednolitego rzeczowego wykazu akt,

4) inicjowanie i tworzenie warunkow do podnoszenia kwalifikacji pracownikow Urzędu,

5) przedkładanie Wojtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

6) przygotowywanie dokumentow dotyczących organizacji funkcjonowania Urzędu oraz

opracowywanie zakresow czynności dla poszczegolnych stanowisk we wspołpracy z

kierownikami Referatow,

7) nadzor nad obsługą i rozpatrywaniem indywidualnych spraw mieszkańcow Gminy,

8) nadzorowanie spraw dotyczących spisu rolnego oraz spisu powszechnego ludności,

9) wykonywanie czynności zgodnie z zakresem czynności i upoważnieniem wydanym przez

Wojta.